Είναι πολύ θετικό το γεγονός, ότι στις μέρες μας, η αξία της Φυσικής αγωγής και του αθλητισμού έχει αναγνωριστεί και υπενθυμίζεται σταθερά και διαρκώς ως ένα ενιαίο πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι, αφού η συμμετοχή στις αθλητικές δραστηριότητες συμβάλει τελικά, στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και επομένως στη δημιουργία μιας υγιούς κοινωνίας.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και σήμερα αδυναμίες και αρνητικά σημεία σε σχέση με την προαγωγή του αθλητισμού που καλό είναι να επισημαίνονται και να αντιμετωπίζονται, καθώς αποτελούν αποτρεπτικούς παράγοντες για τους εφήβους αλλά και για το γενικό πληθυσμό στην ενασχόληση τους με τις αθλητικές δραστηριότητες.

Για παράδειγμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, ενώ είναι γνωστό ότι έχει μειωθεί πολύ ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών, επομένως και η δυνατότητα να ασχοληθούν με τον Αθλητισμό, η σωματική άσκηση μέσω του μαθήματος της Γυμναστικής σαν μέρος του σχολικού προγράμματος έχει υποβαθμιστεί και επιπλέον, τα σχολεία δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και υποδομές για αυτό το μάθημα.

Ακόμα, ενώ είναι γνωστό ότι στην εποχή μας τα προβλήματα στην κίνηση και τη στάση του σώματος, η παχυσαρκία και το έντονο στρες στις μικρές ηλικίες έχουν αυξητική πορεία, οι προβλεπόμενες επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι πενιχρές ως και μηδενικές και οι αθλητικές υποδομές είναι αναντίστοιχες με τις ανάγκες της νεολαίας ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα που συγκεντρώνεται ο πληθυσμός.

Στη σύγχρονή μας εποχή είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο και ευρέως γνωστό ότι η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύσει όχι μόνο την αυτοεκτίμηση, την αυτοπειθαρχία και την πρόληψη της πλήξης αλλά επιπλέον, να συμβάλλει α. στην. προώθηση των ηγετικών δεξιοτήτων των ατόμων, β. στην ενδυνάμωση των θετικών σχέσεων και γ. στην ενίσχυση της επιλογής θετικών προτύπων. Και αυτό γιατί η φυσική αγωγή είναι μια σύνθετη και σημαντική δραστηριότητα που όταν  εφαρμόζεται σωστά μπορεί να καλλιεργήσει ταυτόχρονα και τις αρετές του σώματος (υγεία, βελτίωση βιολογικής υποδομής) αλλά και τις ψυχικές αρετές, που είναι ουσιαστικά και κοινωνικές (άμιλλα, ανιδιοτέλεια, ομαδικότητα, συνεργασία), συμβάλλοντας, έτσι, καθοριστικά στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου.

Ο αθλητισμός αποτελεί λοιπόν μία πηγή θετικής ενέργειας, ευεξίας και καλής διάθεσης αλλά και μία εναλλακτική λύση για να διοχετεύσει κάποιος την ενεργητικότητά του με τρόπο δημιουργικό και ωφέλιμο τόσο για την διάπλαση της προσωπικότητάς του όσο και για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

Η προτροπή λοιπόν είναι σαφής: να δοκιμάσουμε την γυμναστική και να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σωματικής άσκησης, όσο κι αν αυτό, με τους σύγχρονους όρους ζωής, φαίνεται δύσκολο.

Πηγές:

http://www.drugsandalcohol.ie/11135/1/Drugnet_12.pdf
http://www.esyn.gr/el/articles-el